IX. KERÜLET FERENCVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA

További találatok a tudakozóban
Cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
Telefon: (1) 215-1077
Fax: (1) 217-0852
Web: ferencvaros.kozuleti.com , www.ferencvaros.hu
 

Bemutatkozás

Ugrás a lap tetejére
A polgármester köszöntője

Kedves Barátaim, lakótársaim, Ferencvárosiak! A politika kifejezés az ókori görög polisz, azaz „város” szóból ered, jelentése a „köz ügyeivel való foglalatosság” . Márpedig a „köz”, tudjuk ezt jól, nem valami elvont, távoli fogalom. A köz, a ferencvárosiak, a kilencedik kerületiek közössége mi magunk vagyunk. Ferencvárosiak, akik büszkék a lakóhelyükre, a Belső-Ferencvárosunk patinás utcáira, büszkék Budapest legotthonosabb lakótelepére, a József Attila-lakótelepre és büszkék a tömbrehabilitációban varázslatosan megújult Középső-Ferencvárosra, az Üllői útra és a Duna-partunkra. Ferencvárosban otthon vagyunk.

Egy közösség, legyen szó a hajdani városokról vagy a mai, városnyi kerületekről, például a mi Ferencvárosunkról, akkor működik jól, ha az egyén ügyes-bajos dolgai, boldogulásának lehetőségei benne foglaltatnak a közösség együttélésének szabályaiban.

Azaz: a köz ügyeivel való foglalatosság akkor jár jó úton, ha az egyének, a város lakóinak ügyeiből tevődik össze, őket segíti és szolgálja. Az egyének boldogulása, jóra törekvése pedig akkor kap méltó keretet, ha nem csupán a saját érdekeikről szól, de amikor csak mód nyílik rá, a közösség, a kerület sorsának javítását, szolgálatát segíti elő.

Ennek az együttélésnek, a közösség működésének a szolgálatára hivatott az önkormányzat. Úgy hiszem, egy jól működő önkormányzat nem csupán az ügyek intézésére felállított hivatal, hanem több is annál: találkozások, beszélgetések színtere, a köz ügyeinek a helye.

A közös emlékezet ápolása mellett a jelen szolgálata és a jövő előkészítése: ez az önkormányzat hivatása.

Egy jól működő hivatal nem a gépies szabályok betartásáért létezik, hanem a közösséget szolgálja: az egyének boldogulását segíti a közösség javára tekintő szabályok és eljárások létre hozásával, betartásával és átadásával.

Büszkén mondhatom: a gyakorlat bizonyítja, hogy Ferencváros önkormányzata nem csupán vallja ezeket az elveket, de a mindennapokban is a kerület lakóit, a helybélieket és az ide látogatókat segíti. Ennek a küldetésnek roppant fontos része az, hogy a szolgálatunkhoz megtaláljuk az állampolgárok számára a leginkább kényelmes formákat. Ezért köszönthetem most Önöket a Ferencvárosi Önkormányzat új honlapján.

A technika fejlődése arra való, hogy megkönnyítse a mindennapi életünket. Ha például az önkormányzati ügyintézésekkel kapcsolatos tennivalókról, lehetőségekről és feladatokról Önök egy ügyfélbarát, korszerű honlapról tudnak tájékozódni, akkor nem csak maga az ügyintézés lesz gyorsabb és kellemesebb, de kevesebb időjük és energiájuk vész el a kényszerű feladatokban. Ha Önök egy korszerű honlap használatával tudják értesíteni az önkormányzatot és a hivatalt a tennivalóiról, a kerület gondjairól, akkor mi gyorsabban és pontosabban tudjuk elvégezni a szolgálatunkat, jobban tudjuk végrehajtani a feladatunkat. Ha Önök egy korszerű honlap révén tájékozottabbak és felkészültebbek lehetnek az egyéni lehetőségeikről és a közösség előtt álló feladatokról, akkor Ferencvárosunk közös ügyét jobban értő és segíteni tudó ferencvárosiak közösségét alkothatjuk meg.

Pontosan ez a célja annak, hogy Ferencvárosi Önkormányzata egy új honlapot hozott létre.

Segíteni, szolgáltatni, informálni szeretnénk. Mindezt úgy, hogy közben persze várjuk is az Önöktől érkező információkat.

Egy olyan honlapon köszöntöm most Önöket, ahol a legkorszerűbb módon, elektronikus úton is lehet majd ügyeket intézni, de ahol mód nyílik a régi, jól bevált szokások megőrzésére is. Legyen ez az önkormányzati honlap nem csak az ügyintézések, de a beszélgetések helye is! Lehessen itt ügyeket intézni, kérdéseket feltenni és válaszokat kapni, de lehessen a beszélgetéseknek is helyet és időt találni. Ezért mindenkit arra bátorítok, ne csupán az ügyes-bajos dolgaival keresse fel a honlapot, de bármi olyan témával, amit a közösség életére nézve fontosnak tart: legyen az a kerületre jellemző fotó, történet, bosszantó probléma vagy örömteli esemény. Rehabilitáció és új építkezés, a közterületek tisztasága és a közbiztonságért tett erőfeszítések, sport és kultúra, bölcsődei felújítás és ünnepek, fesztiválok és pályázatok mind-mind megtalálhatóak ezen az oldalon.

Egy közösség, a ferencvárosiak kisebb és nagyobb ügyei, a közre tartozó közös dolgai.

Bízom abban, hogy ez az új felület, ez a honlap mind a kerület lakóinak, mind az ide látogatóknak hasznos lesz, s ha bárki is információkra lesz kíváncsi a mi Ferencvárosunkról, akkor elsőként a ferencvaros.hu oldalhoz fog fordulni.

Köszöntöm hát Önöket!

Várjuk az ügyeiket, javaslataikat. Használják ezt az oldalt, hogy mi, az Önkormányzat dolgozói szolgáljunk és szolgáltassunk!

Azért, hogy a kerületünk, Ferencváros otthonunk lehessen!


Elérhetőségek

Ugrás a lap tetejére
Név: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Hely: Budapest IX. kerület
Lakosság (2011): 55 844
Cím: 1092 Bakáts tér 14.
Telefon: 215-1077, 217-0852
Honlap: www.ferencvaros.hu

Dr. Bácskai János, polgármester, polgarmester@ferencvaros.hu

Formanek Gyula, alpolgármester, formanekgy@ferencvaros.hu

Varga József, alpolgámester, jozsef_varga@ferencvaros.hu

Dr. Nagy Hajnalka, jegyző, jegyzo@ferencvaros.hu

Dr. Ördögh Brigitta, aljegyző, aljegyzo@ferencvaros.hu